februar 2023

Her finner du et månedlig arkiv over innholdet på nettsida.

G11 M/MIDDAG SØNDAG 12. MARS

Søndag 12. mars inviterer vi til gudstjeneste m/middag i Meland Aktiv kl. 11:00. Vi starter søndagen med fellessamling for barn, unge og voksne m/nattverd. Så har vi aldersbestemte samlinger for barn og unge under tale og forbønn for voksne. Etter gudstjenesten samles vi alle til utvidet kirkekaffe med middag. Velkommen!

G11 SØNDAG 26. FEBRUAR I MELAND AKTIV

Søndag 26. februar kl. 11:00 blir det sang- og lyrikkgudstjeneste. Forfatteren Haldis Reigstad leser og forteller historiene bak noen av sine dikt, og vi synger en del av hennes mange sanger. Anne Hilde og Arve bidrar med solosang. Det blir egen samling for Kongebarna. Ingen samling denne søndagen for Sofagjengen. Velkommen!

BIBEL-KVELD ONSDAG 22. FEBRUAR

Velkommen til BIBEL-KVELD på Danielsen Ungdomsskule onsdag 22. februar kl. 18:30! Eva Olsvoll Sundar underviser over tema "Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst, sett i lys av gammel jødisk vigselstradisjon?"

G17 PÅ FREKHAUG BEDEHUS SØNDAG 12. FEBRUAR

Velkommen til G17 på Frekhaug bedehus søndag 12. februar kl. 17:00. Lovsang v/Ingelin Reigstad Norheim m/team. Tale v/Bjørnar Sæle. Nattverd og bønnevandring. Mulighet for personlig forbønn. Kveldsmat etter gudstenesta. Ta med påsmurte rundstykker, kaffe eller te.