Ei kjelde med levande vatn

Vi er velsigna med vatn her på Vestlandet. Mykje vatn. Det er sjeldan snakk om å gå tom. Det kjem stadig påfyll ovanifrå. I mange land er tilføring av reint og friskt vatn ei stor sut. Denne suta har eg aldri kjent på kroppen. Kanskje skulle vi i større grad takka for vatnet, kjelda til liv?

Det er forskjell på stilleståande og rennande vatn. Hos oss her i vest står vatnet sjeldan stille. Det renn uavbrote. I Midtausten er det mest stilleståande vatn. Vatn frå brønnar. Slik var det og på Jesu tid. Ein gong kom Jesus i samtale med ei kvinne som kom til ein brønn for å henta stilleståande vatn. Ho misforstod. Levande vatn var synonymt med rennande vatn. Altså vatn frå ein bekk eller ei elv. Rennande vatn var betre enn stilleståande vatn. Men slikt vatn var det umulig å finna i byen Sykar.

Sammen i Lovsang

Torsdag 13. mars blir det Sammen i Lovsang på Frekhaug bedehus kl. 19:30. Vi håper mange folk, fra ulike menigheter og lag, vil komme og bli med på denne fellesskapskvelden, der fokus vil være på lovsang, bønn og tilbedelse.

Det er Anne Hilde og Arve Reigstad med team som leder forsamlingen i lovsang denne kvelden, og de vil også synge sanger fra eget repertoar for forsamlingen.

Varmt velkommen til alle!

Vi er til for kvarandre

Vi er ikkje til for oss sjølv. Vi er til for kvarandre. I vår tid er egoisme og individualisme eit trugsmål mot nestekjærleik og omsorgsfellesskap. Vi er til for kvarandre. Vi lever ikkje berre for oss sjølv. Lukka i livet er å få vera til hjelp for andre. Den største gleda du kan ha, det er å gjera andre glad. Det gir livet djupare meining og innhald.

Gud i min verden

Gud du er ikkje i min verden, likevel er eg i din….

Liv er medvit om at Gud er nær. Lev livet i vissa om at Gud er nær deg. Han ser deg og han følgjer deg med sine augo. Ingen ting er skjult for han. Han ser livet ditt, i heimen, på jobben, i arbeid og i fritid. Han ser tankane dine, planane dine, ønskja dine og måla som du strekkjer deg mot. Han ser bekymringane dine og problema dine. Han gler seg med deg i dine små og store gleder, og han har omsorg for deg når du kjenner deg liten, svak, lei deg og åleine. Då er han der i stilla, og talar venlege ord til hjarta ditt. Ta tid til å lytta. Ver stille og merk hans nærver.

Storsamling med bønnevandring, aktiviteter og middag

Søndag 23. februar blir det Storsamling med bønnevandring i Meland Aktiv. Det blir en samling for både barn og voksne. Vi vil legge til rette for en familiedag, med felles storsamling, kirkekaffe med kaker, saft, kaffe og te, aktiviteter i hallen etter kirkekaffen, og vi avslutter samlingen med felles middag i foajeen.

Bønnevandring.

Fantastisk jubileumshelg!

Siste helga i januar feira vi 10-årsjubileum i Norkirken. Det ble noen fantastiske dager. Et av høydepunktene var familiefesten på lørdag formiddag i Knarvik senter. Det ble delt ut nesten 800 gratis vafler, og på scenen gikk underholdningen fra høydepunkt til høydepunkt, med topp artister og utøvere.

Tweenteam i aksjon.

Utveljing - løfte og ansvar

Tanken om at Gud vel seg ut einskilte menneske, fører to sentrale ord med seg, løfte og ansvar. I Gamle Testamentet finn vi mange forteljingar om at Gud vel seg ut einskildpersonar til særlege oppdrag og tenester. Og det vert knytt mange løfter til utveljinga. Men løfta er aldri avgrensa til berre å gjelde den som vert utvalt. Abraham var utvalt av Gud. Og det vart knyta løfter til utveljinga. Løfte om fruktbarheit. Løfte om land. Løfte om innflytelse og makt. Og løfte om velsigning. Og grensesprengjande, langt utover eigen familie, vener og landsmenn: ”I deg skal alle slekter på jorda velsignast.” (1. Mos. 12, 3) Velsigninga skulle delast, og Abraham fekk ansvar for dette.

Enhetsfest

Å bade i Ordet

Vi lever i ei tid der det menneskelege får stor plass. Det fysiske og det sjelelege blir dyrka. Kropp og kjensler står i sentrum for livsutfalding. Det handlar om å setja seg sjølv i sentrum for det gode liv. ”Først meg sjølv, og så meg sjølv, og så min neste, dersom det gagnar meg det beste.” Dette kan fort bli leveregel og livsmotto, sjølv om ein ikkje går rundt og mediterer på det og heng det på oppslagstavla over skrivebordet. ”Du må ikkje gå glipp av noko.” Slik lyder gjerne det indre mantra for det moderne menneske i vår vestlege kultur. Og vi blir lett smitta av det.

Ære og kjærleik

Ære og kjærleik

Vi vil ære Gud og formidle hans kjærleik. Dette er visjonen til Norkirken. Eit fokus på både Gud og menneske. Vi vil bruke tid og krefter på Gud i lovsong, bøn og tilbeding. Men ikkje berre i andelege uttrykk. Vi vil også gjerne ære Gud med liva våre, slik dei gir seg uttrykk i kvardagen. Vi ønskjer å setje fotavtrykk som kan stå seg i lyset. Vi vil så gjerne leve rett, og å gjere godt, i forhold til Gud og til kvarandre. Vi ærer Gud når vi tilber han, men og når vi held hans bod. Og boda handlar om kjærleik. Å elske Gud og å elske min neste som meg sjølv.

Jubileumshelg i Norkirken

NORKIRKEN Nordhordland feirer 10 års jubileum i 2014. Feiringa skjer 24. - 26. januar, i form av en stor FAMILIEFEST! Åpen feiring for alle, på Nordhordland Folkehøgskule og i Knarvik senter.

Fredag 24. januar kl. 19:30: ”Sammen i Lovsang” i Storstova på Folkehøgskulen. Ingelin Reigstad Norheim med team leder lovsangen. Tale av Einar Ekerhovd. Kvelden avsluttes med kveldsmat.

Lørdag 25. januar kl. 11:00 – 15:00: ”Familiefest” i Knarvik senter

  • Show med tryllekunstner Ruben Gazki
  • Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad
  • Tween Team
  • Gratis vafler

Søndag 26. januar kl. 11:00: Jubileumsgudsstorsamlingm/kakefest i Storstova på Nordhordland Folkehøgskule. Svein Høysæter og Svein Granerud deltar.

Vi er familie!

I den Augsburgske vedkjenninga heiter det: "Vi menneske kan ikkje bli rettferdiggjort for Gud ved eigne krefter, fortenester eller gjerningar, men vi blir rettferdiggjort utan vederlag for Kristi skuld ved trua, når vi trur at vi blir tatt til nåde og at syndene blir tilgitt for Kristi skuld, han som ved sin død har gjort opp for alle våre synder." (Artikkel 4)

Martin Luther sa det slik: Ved denne artikkelen står og fell kyrkja! Vi talar altså om grunnpilaren i det kristne fellesskapet. Det som gjer at vi er familie, born av Gud og søsken med kvarandre. Vi er eitt med Kristus. Vi er rettferdige for Gud i kraft av Jesu død for alle våre synder, og vi har funne nåde og er tilgitte syndarar. Vi er alle i same båt, og båten er verkeleg ein LIV-båt!

Godt nytt år!

”Og eg er viss på at han som tok til med si gode gjerning i dykk, skal fullføra henne – heilt til Jesu Kristi dag.” (Fil. 1, 6)

I januar 2004 vart Oasefellesskapet etablert i Normisjon som eigen menighet. No, siste helga i januar 2014, feirer vi 10-års jubileum, som Norkirken Nordhordland. 10 år ligg bak oss og er historie. Mykje å gle seg over. Mykje å takke for. Mange som har stått på i trufast teneste. Mange som har lagt ned stor innsats. Vi kan godt repetere uttrykket ”samvirkelag,” når vi skal gjere opp status.

Men framfor å peika på personar og arbeidsinnsats, vil eg i dag først og fremst fokusera på Han som har kalla oss, utrusta oss og ført oss fram gjennom desse åra. Eg vil retta takka mot Gud vår Far. Han er ein trufast hjelpar og leiar. Han er det vi følgjer. Han er det vi trur på. Han er det som går saman med oss, og arbeider i lag med oss. Det er først og fremst HAN vi takkar, og det er HAN vi tilber.

Skiweekend i Myrkdalen

Vi gjentar suksessen fra tidligere år, og inviterer herved til skiweekend på Helgatun i Myrkdalen, fredag 7. mars til søndag 9. mars 2014. Dette blir garantert vinterens eventyr, på et av Norges mest snørike steder, og med fantastiske Helgatun som base for oppholdet. God mat, godt fellesskap, åndelig påfyll og ubegrensa aktiviteter i snøen. Bli med!

Her kan du lese mer om overnatting, måltid, priser og påmelding. Det er fortsatt noen få ledige plasser.

Barnas dag

For sjuande år på rad arrangerer Norkirken Nordhordland Barnas Dag i Meland Aktiv! Det starta med ein ìde frå eit enkeltmedlem for snart åtte år sidan, om å gjera noko positivt for folk i førjulstida.

Laurdag 14. desember frå kl. 10 til kl. 15 er alle barn frå fire til ti år velkommen til aktivitetsdag i Meland Aktiv.

Det er mange ulike aktivitetar å velje mellom: Fotball, hinderløype, høgdehopp, klatring, playstation, og formingsaktivitetar. Innimellom leiken er det sett av tid til matpauser.     Det er mange vaksne leiarar frå Norkirken, samt tweens og ungdomar, som aktiviserar og passar på barna.

Vi avsluttar dagen med adventssamling i kultursalen kl. 14.30. Den er open for foreldre og søsken òg! Nokon frå Team Sulebakk kjem på besøk, og det vert song og tenning av adventslys på programmet.

B-tween gruppe for gutar

Frå hausten 2013 startar vi opp ei B-tweengruppe for gutar. Jentene har hatt gruppe i fleire år, og no vert det også eit tilbod for gutar. Her er ein liten rapport frå oppstartsdagen.

Første samling var i lavoen til Sagstad skule, langt inni den mørke granskogen bak Meland Aktiv!

Sider