Vi er familie!

I den Augsburgske vedkjenninga heiter det: "Vi menneske kan ikkje bli rettferdiggjort for Gud ved eigne krefter, fortenester eller gjerningar, men vi blir rettferdiggjort utan vederlag for Kristi skuld ved trua, når vi trur at vi blir tatt til nåde og at syndene blir tilgitt for Kristi skuld, han som ved sin død har gjort opp for alle våre synder." (Artikkel 4)

Martin Luther sa det slik: Ved denne artikkelen står og fell kyrkja! Vi talar altså om grunnpilaren i det kristne fellesskapet. Det som gjer at vi er familie, born av Gud og søsken med kvarandre. Vi er eitt med Kristus. Vi er rettferdige for Gud i kraft av Jesu død for alle våre synder, og vi har funne nåde og er tilgitte syndarar. Vi er alle i same båt, og båten er verkeleg ein LIV-båt!

Godt nytt år!

”Og eg er viss på at han som tok til med si gode gjerning i dykk, skal fullføra henne – heilt til Jesu Kristi dag.” (Fil. 1, 6)

I januar 2004 vart Oasefellesskapet etablert i Normisjon som eigen menighet. No, siste helga i januar 2014, feirer vi 10-års jubileum, som Norkirken Nordhordland. 10 år ligg bak oss og er historie. Mykje å gle seg over. Mykje å takke for. Mange som har stått på i trufast teneste. Mange som har lagt ned stor innsats. Vi kan godt repetere uttrykket ”samvirkelag,” når vi skal gjere opp status.

Men framfor å peika på personar og arbeidsinnsats, vil eg i dag først og fremst fokusera på Han som har kalla oss, utrusta oss og ført oss fram gjennom desse åra. Eg vil retta takka mot Gud vår Far. Han er ein trufast hjelpar og leiar. Han er det vi følgjer. Han er det vi trur på. Han er det som går saman med oss, og arbeider i lag med oss. Det er først og fremst HAN vi takkar, og det er HAN vi tilber.

Skiweekend i Myrkdalen

Vi gjentar suksessen fra tidligere år, og inviterer herved til skiweekend på Helgatun i Myrkdalen, fredag 7. mars til søndag 9. mars 2014. Dette blir garantert vinterens eventyr, på et av Norges mest snørike steder, og med fantastiske Helgatun som base for oppholdet. God mat, godt fellesskap, åndelig påfyll og ubegrensa aktiviteter i snøen. Bli med!

Her kan du lese mer om overnatting, måltid, priser og påmelding. Det er fortsatt noen få ledige plasser.

Barnas dag

For sjuande år på rad arrangerer Norkirken Nordhordland Barnas Dag i Meland Aktiv! Det starta med ein ìde frå eit enkeltmedlem for snart åtte år sidan, om å gjera noko positivt for folk i førjulstida.

Laurdag 14. desember frå kl. 10 til kl. 15 er alle barn frå fire til ti år velkommen til aktivitetsdag i Meland Aktiv.

Det er mange ulike aktivitetar å velje mellom: Fotball, hinderløype, høgdehopp, klatring, playstation, og formingsaktivitetar. Innimellom leiken er det sett av tid til matpauser.     Det er mange vaksne leiarar frå Norkirken, samt tweens og ungdomar, som aktiviserar og passar på barna.

Vi avsluttar dagen med adventssamling i kultursalen kl. 14.30. Den er open for foreldre og søsken òg! Nokon frå Team Sulebakk kjem på besøk, og det vert song og tenning av adventslys på programmet.

B-tween gruppe for gutar

Frå hausten 2013 startar vi opp ei B-tweengruppe for gutar. Jentene har hatt gruppe i fleire år, og no vert det også eit tilbod for gutar. Her er ein liten rapport frå oppstartsdagen.

Første samling var i lavoen til Sagstad skule, langt inni den mørke granskogen bak Meland Aktiv!

Sider