Om Norkirken Nordhordland

VISJON
"Vi vil ære Gud og formidle hans kjærlighet." Dette er vår visjon. Vi vil at flest mulig skal bli kjent med Jesus, få et personlig forhold til han, og leve i Guds gode omsorg og plan med livet sitt.

TILHØRIGHET
Norkirken Nordhordland ble stiftet 29. januar 2004, da under navnet Oasefellesskapet. Norkirken Nordhordland er en selvstendig menighet med tilknytning til misjonsorganisasjonen Normisjon. Menigheten er en del av Normisjons forsamlingsnettverk. Norkirken Nordhordland er en menighet for hele regionen Nordhordland.

ANSATTE
Arve Reigstad, Pastor, 40 % stilling.
Mariann Urdal Henanger, Barneleder, 20 % stilling.                                                  Ingelin Reigstad Norheim, Lovsangsleder, 20 % stilling.                                            Grethe Siljuholtet, Utrustnings- og inspirasjonskoordinator, 20 % stilling.          Bjørnar Sæle, Ungdomsleder, 20 % stilling.

LEDELSE
Norkirken Nordhordland ledes av et hovedstyre. Hovedstyret består av et åndelig lederteam og et driftsstyre. Medlemmene i hovedstyret blir demokratisk valgt på årsmøtet hvert år. Leder for hovedstyret og daglig leder for Norkirken er Svein Glomnes. 

BØNN, BARN OG GRUPPER
Bønn
Bønn er grunnmuren i menigheten. Et eget forbønnsteam samles jevnlig for å planlegge og å lede bønnearbeidet. På alle storsamlinger er det tilbud om forbønn. Det står dessuten alltid framme ei bønnekrukke som alle kan skrive bønnelapper i.

Her kan du laste ned vår bønnekalender.

Barn og unge
I Norkirken Nordhordland blir barn og unge tatt på alvor. Barna har sitt eget opplegg på storsamlingene og ungdommene har sine egne grupper på kveldstid.

Grupper
Norkirken Nordhordland er en cellemenighet. Det betyr at vi ønsker at flest mulig skal være med i en celle/gruppe. I gruppene deler vi liv og hjelper hverandre med åndelig vekst. Når cellene vokser, deles de. På denne måten vokser menigheten.

SATSNINGSOMRÅDER
I tillegg til bønn, barn og grupper, ønsker Norkirken Nordhordland å vektlegge lovsang og tilbedelse, inkluderende fellesskap, misjonsengasjement og fast givertjeneste.

MEDLEMSKURS og MEDLEMSSKAP
Vi tilbyr medlemskurs en gang i semesteret. Et medlemskurs er et informasjonsmøte hvor du får innblikk i hva menigheten står for. Du får dessuten informasjon om hva menigheten forventer av deg som medlem. Alle som ønsker å bli medlemmer i Norkirken må først ta medlemskurs. Kurset arrangeres en kveld, og varer ca. 3 timer. Ta kontakt med pastor/daglig leder for videre informasjon om medlemskurs. Norkirken Nordhordland har i dag ca 80 voksne medlemmer.

De som vil melde seg inn i Norkirken, skriver en medlemskontrakt. Det er ønskelig at de som går fast i menigheten, melder seg inn. Man må være 15 år for å bli medlem. Vi i Norkirken Nordhordland ønsker flere medlemmer velkommen til vår meninghet. Alle må melde seg inn skriftlig. (Det samme gjelder ved utmelding.) Nederst på siden finner du innmeldingsskjema til utfylling. 

Medlemmer har mulighet til å melde inn barna sine som medlemmer i Norkirken. På den måten kan hele familien ha et medlemsskap til Norkirken. Du kan lese mer om dette i skjema for familiemeldemsskap nederst på siden.

LOKALITETER
Norkirken Nordhordland leier kultursalen i Meland Aktiv. Meland Aktiv er idrettshallen ved Fossemyra stadion, ca 1 km vest for Frekhaug senter. Følg skilting. Meland Aktiv ligger 5 km fra Knarvik. Fra Bergen sentrum er det ca 3 mil. Vi bruker også regelmessig Frekhaug bedehus og Nordhordland Folkehøgskule til våre samlinger.

MØTER OG SAMLINGER
Norkirken Nordhordland inviterer til gudstjenester for hele familien annenhver søndag (i patallsuker) kl. 11, og av og til kl. 17. Gudstjenesten preges av lovsang, livsnær undervisning og barn som deltar. Norkirken Nordhordland praktiserer barnedåp og det er nattverd på gjennomsnittlig annenhver gudstjeneste. Vi arbeider i grupper og team.

ET LIV NÆR GUD OG HVERANDRE

Tema for 2020 er “Et liv nær Gud og hverandre.” Vi vil fokusere på Gud i vår hverdag, hans nærhet og omsorg. Jesus vil ha fellesskap med oss, og vi kan stole på Han. Han er alltid nær oss og med oss! Vi vil også fokusere på fellesskapet med hverandre, og være nær hverandre og vise omsorg for hverandre. Vi er ikke alene, vi tilhører et fellesskap som er levende til stede for hverandre, vi bryr oss - og stiller opp - for hverandre!

MISJONSENGASJEMENT
Norkirken Nordhordland støtter Normisjons prosjekter i Bangladesh, med særlig fokus på, og støtte til, familien Haaland i Dhaka. Minst 10 % av menighetens samlede inntekter, sendes hvert år videre til Normisjons arbeid i utlandet. I tillegg til økonomisk støtte, har vi et åndelig ansvar om å be for misjonsarbeidet og familien Haaland i Bangladesh. Vi ønsker at familien får merke et helhjertet misjonsengasjement fra oss i Norkirken. Vi takker Gud for Gerd Eli og Hallgeir, og barna Mathea, Jonathan og Kristoffer.

FAST GIVERTJENESTE
Norkirken Nordhordland mottar ikke statstøtte, og vi baserer vår virksomhet på fast givertjeneste. Fast givertjeneste er ikke et påbud, men et tilbud til medlemmene og til eventuelt andre støttepersoner. Norkirken Nordhordland mottar per i dag ca 75.000 kroner i fast givertjeneste per måned. Det gir oss muligheter til å lønne våre egne ansatte, dekke personalkostnader og betale husleie. Det er også gledelig at vi har økonomi til å sende ledere på kurs og nettverks-samlinger, og at vi kan ta oss råd til å investere i utstyr og inventar til ulike behov.