Fellesskap

"Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet." Rom. 14,19

Vi er ikke skapt til å leve alene. Vi hører som kristne til hverandre og trenger hverandre. "Det gode liv" finnes i relasjoner og tilhørighet til hverandre. For hva er vel bedre å møte enn gode venner, åpne familier og inkluderende fellesskap? Du er verdifull! Og du er skapt til fellesskap.

Les mer om fellesskap, storsamlinger og smågrupper her.