Gudstjenester G11 og G17

Vi har gudstjenester annenhver søndag (partallsøndager) kl. 11:00. De fleste samlingene er lokalisert til Meland Aktiv (idrettshallen ved Fossemyra stadion) på Frekhaug. Noen samlinger og møter foregår på Frekhaug bedehus og på Nordhordland Folkehøgskole. I gudstjenesten møtes både barn, ungdommer og voksne til åndelig og sosialt fellesskap.

I første del av gudstjenesten er alle – både store og små – samlet til lovsang, nattverd, informasjon, kollekt og evt. dåp. Etter ca en halv time går barn og unge til sine egne samlinger, med bibelundervisning, sang, samtale i grupper og myldreaktiviteter. De voksne fortsetter sin samling med lovsang, forkynnelse, forbønn og vitnesbyrd. Til slutt samles både barn, unge og voksne til sosialt fellesskap rundt småbord med kaker, boller, frukt, kaffe, te og saft.