Storsamling

Vi har storsamlinger annenhver søndag (partallsøndager) kl. 11:00. De fleste samlingene er lokalisert til Meland Aktiv (idrettshallen ved Fossemyra stadion) på Frekhaug. Noen samlinger og møter foregår på Frekhaug bedehus og på Nordhordland Folkehøgskole. Storsamlingen er menighetens gudstjeneste, og her møtes både barn, ungdommer og voksne til åndelig og sosialt fellesskap.

I første del av storsamlingen er alle – både store og små – samlet til lovsang, nattverd, informasjon, kollekt og evt. dåp. Etter ca en halv time går barna til sin egen samling som vi kaller "Kongebarna" - med bibelundervisning, sang, samtale i grupper og myldreaktiviteter. Du kan lese mer om Kongebarna her. De voksne fortsetter sin samling med lovsang, forkynnelse, forbønn, vitnesbyrd og budskap. Til slutt samles alle igjen til sosialt fellesskap rundt småbord med kaker, boller, frukt, kaffe, te og saft.