Om fellesskap

~Fellesskap er livsviktig for å leve og utvikle seg som menneske både fysisk, sosialt, mentalt og åndelig. Uten fellesskap stagnerer og dør vi som hele mennesker. Vi gir og vi får. I et fellesskap, der mennesker elsker hverandre og har omsorg for hverandre, så får vi mer enn vi gir. Og i det kristne fellesskapet finnes gudsdimensjonen. Jesus har gitt oss en matematisk formel som er slik: Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt iblant dem. 1 + 1 = 3. Et fellesskap med Jesus i sentrum. Merkbart og nært.

Det finnes ingen faste regler for fellesskap, men vi har noen viktige verdier som vi bygger vårt kristne fellesskap på. Og disse verdier gjenspeiles i en livsstil som på en eller annen måte krever støtte fra et levende miljø. Det nye testamentet taler om et felles liv og en felles ånd, om å bære hverandres byrder, om å irettesette, veilede, oppmuntre, trøste og oppbygge hverandre, om å utfordre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, om å bekjenne syndene for hverandre, om å gråte med de gråtende, om å glede seg med de glade, om å dele med hverandre den samme kjærlighet og enhet som Jesus har med sin Far.

Norkirken Nordhordland ønsker å være dette: Et ekte og varmt fellesskap, der hver enkelt er verdifull, og der alle kan respektere og elske hverandre, tjene hverandre, vokse og hvile.