Barn og unge

"Den som gjør seg selv liten som dette barnet,han er den største i himmelriket." Matt. 18,4

Jesus ber oss om å ta barna på alvor. Vi ønsker at barn og unge skal føle seg hjemme i menigheten. De er en viktig ressurs for fellesskapet vårt, og vi har som mål å utruste dem til å være trygge og frimodige kristne.