Kongebarna

Kongebarna er vår søndagsklubb for barn. Kongebarna har samling annen hver søndag kl.11.30 til 12.45 i forbindelse med menighetens storsamlinger. Samlingene er åpne for alle barn i alderen 4 til 12 år.

Dette skjer på samlingene
Barna kan velge å komme til menigheten sin storsamling kl.11.00, eller rett til klubbsamlingen kl.11.30. Barna blir møtt av egne ledere og registrert med navn. På Kongebarna er det både variasjon og fast opplegg: De fleste samlingene starter med myldring. Barna får velge en aktivitet, som de er med på i ca 20 min. Det kan være fotball, hinderløype el ulike gruppeleker i gymsalen eller forming, playstation o.l Barna får gjøre noe de syns er gøy og de får tid til å bli kjent med hverandre og med lederne.

Etter myldringen er det felles samling med sang og bibelundervisning. Vi bruker et kreativt og grundig undervisningsopplegg, som inneholder både drama, film, lek og tale. Hensikten er at barna skal få budskapet om Jesus formidlet på ulike måter.
Annenhver gang samles barna i smågrupper. Gruppene er delt inn etter alder og har fast leder. I gruppene får barna mulighet til å stille spørsmål til det de har lært. Gjennom ulike aktiviteter, som spill og konkurranser, får de lære mer om temaet som de har hørt om i fellessamlingene. Det er tid for samtale og bønn, og å bli bedre kjent med hverandre.
I løpet av året er det samlinger som har et annet innhold, bl.a feiring av karneval, misjonssøndag og julefeiring.

Kongebarna sin visjon er:
”Vi vil hjelpe barna til å tro på Jesus og bli hans disipler”.

Det er mulig å melde seg inn som medlem i klubben. Det betales en frivillig kontingent på 100,- pr år. Kongebarna, som klubb, er tilsluttet Acta- barn og unge i Normisjon.
Hvis du har noe du lurer på i forhold til Kongebarna, så ta kontakt med Mariann (se "Kontakt").