HØSTENS PROGRAM i NORKIRKEN

Velkommen til samlinger i Norkirken! Vi har gudstjenester på partallsøndager. Oppstart er søndag 11. august. De fleste samlingene i Norkirken er i Meland Aktiv på Fossemyra stadion ved Sagstad barneskole. (Bilde)

Neste samling i Norkirken er G11 søndag 22. september i Meland Aktiv kl. 11:00. Egen samling for barna.

Under finner du datljert plan for høsten 2019 i Norkirken

 • Søndag 11. august: Familiegudstjeneste kl. 11:00 i Meland Aktiv
 • Søndag 25. august: Gudstjeneste kl. 11:00 (G11) på Frekhaug bedehus
 • Torsdag 29. august: Medarbeiderfest kl. 19:30 på Frekhaug bedehus
 • Søndag 8. september: Gudstjeneste kl. 17:00 (G17) på Frekhaug bedehus
 • Tirsdag 10. september: Medlemskurs kl. 19:00 hos Svein Glomnes
 • 13. - 15. september: Week-end på Raknestunet. Påmelding. (Venteliste)
 • Søndag 22. september: G11 i Meland Aktiv
 • Torsdag 26. september: ALPHA-middag kl. 19:00 på Frekhaug bedehus. Informasjon om kurs. NB! Påmelding til annehilde@norkirken-nh.no
 • Søndag 6. oktober: G11 i Meland Aktiv
 • Torsdag 17. oktober: ALPHA-kurs. Oppstart. (Kurs hver torsdag kl. 19:00)
 • Søndag 20. oktober: G11 i Meland Aktiv
 • Søndag 3. november: G11 i Meland Aktiv
 • Søndag 17. november: G17 på Frekhaug bedehus
 • 29. - 30. november: ALPHA-weekend på Frekhaug
 • Søndag 1. desember: G11 på Frekhaug bedehus
 • Lørdag 7. desember: BARNAS DAG i Meland Aktiv (Kl. 10:00-15:00)
 • Søndag 15. desember: G11 i Meland Aktiv
 • Tirsdag 24. desember: Julegudstjeneste kl. 15:00 på Nordhordland Folkehøgskule