G11 SØNDAG 24. APRIL I MELAND AKTIV

Søndag 24. april er du velkommen til gudstjeneste i Meland Aktiv kl. 11:00. Svein Høysæter taler. Sang v/Anne Hilde og Arve m/team. Nattverd. Egen samling for Kongebarna og Sofagjengen. Kirkekaffe. Ta med kaffe/te og noe å spise på deling. ALLE VELKOMMEN!