OBS! OMLEGGING OG UTFASING AV HJEMMESIDE

På grunn av omlegging og utfasing av vår hjemmeside norkirken-nh.no vil sidene etter hvert ikke vises her. Nye hjemmesider er under utarbeiding. Vi har fått utvidet frist til å beholde de gamle sidene inntil nye sider er oppe og går. Informasjon om menighetens program og "hva som skjer" kan ellers også fåes via facebooksidene og på e-post distribusjonsliste. 

Vi jobber altså med ny web-versjon av internettsider i samarbeid med Normisjon regionalt og sentralt. Dette til informasjon. 

Hvis du ønsker å motta ukentlig e-post med "God helg-hilsen" og informasjon om program og arrangementer, ta kontakt med daglig leder, Svein Glomnes, for påmelding. (svein@norkirken-nh.no) E-post sendes ut hver fredag.