NATTVERD og FORBØNNSGUDSTJENESTE 23. APRIL

Velkommen til nattverd- og forbønnsgudstjeneste søndag 23. april kl. 11:00 i Meland Aktiv. Det blir mulighet for personlig forbønn for sykdom og andre behov. Lovsang, tale og mulighet for å dele budskap. Egen samling for Kongebarna og Sofagjengen. Kirkekaffe etter gudstjenesten.